masmi Prijavite se

MASMImetar Vas nagrađuje za učestvovanje u anketama! Za svaki popunjeni upitnik dobijate poene koje kasnije možete da zamenite za neku od interesantnih nagrada.

Nama je očuvanje privatnosti i zaštita ličnih podataka svakog člana MASMImetar Online Panela od najvećeg značaja i važnosti

Vaši lični podaci ostaju u potpunosti poverljivi. Koristimo ih prilikom analiziranja socio-demografskog aspekta u okviru tržišnih istraživanja, ali i kako bismo prema njima mogli da odaberemo tip istraživanja koja bi Vam bila interesantna za učestvovanje.
Svi Vaši lični podaci čuvaju se u našoj bazi podataka. Pretvoreni su u numeričke kodove i nisu ni na koji način, i ni pod kojim uslovima, dostupni trećem licu. Pristup podacima imaju samo zaposleni MASMI tima, i koristiće ih isključivo za realizaciju svojih poslovnih ciljeva na način predviđen Uslovima članstva.
Sve informacije i podatke koje od naših članova dobijemo prilikom registracije, ažuriranja profila, ili u okviru anketa u kojima učestvuju, tretiramo kao strogo poverljive i anonimne, i koristimo ih samo i isključivo za potrebe istraživanja tržišta.
MASMI posluje u skladu sa kodeksom Evropskog društva za istraživanje javnog mnjenja i tržišta (European Society for Opinion and Marketing Research - ESOMAR) i podleže propisima poslovnog kodeksa i standarda istraživanja tržišta ESOMAR-a.
U slučaju da odlučite da prekinete učešće u MASMImetar Online Panelu, svi Vaši podaci se istog trenutka brišu iz naših arhiva i baza.