masmi Prijavite se

MASMImetar Vas nagrađuje za učestvovanje u anketama! Za svaki popunjeni upitnik dobijate poene koje kasnije možete da zamenite za neku od interesantnih nagrada.

Mi smo MASMI - mi prikupljamo podatke i pretvaramo ih u informacije.

MASMI Beograd je osnovan početkom 2001. godine. Istraživačka agencija, specijalizovana za istraživanja tržišta i istraživanja javnog mnjenja u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Makedoniji, a u saradnji sa MASMI Adriatica iz Zagreba pokriva teritorije Albanije, Kosova i Hrvatske.

MASMI Beograd tim čini 10 stalno zaposlenih, 12 honorarno zaposlenih saradnika, 12 supervizora, 400 anketara i preko 100 Tajnih Kupaca. Stručni tim u beogradskom MASMI-ju sastoji se od psihologa, ekonomista, informatičara, statističara i organizatora istraživanja.

MASMI Beograd sprovodi jednokratne i kontinuirane istraživačke projekte za multinacionalne i domaće kompanije. Nudi kvantitativna i kvalitativna istraživanja, koristeći razne istraživačke tehnike kao što su direktni razgovor sa ispitanicima, telefonsko ispitivanje (CATI) kao i ispitivanje putem Interneta. Obezbeđuje kvalitetnu obradu i analizu podataka kao i proveru kvaliteta sa konsultantskog aspekta. MASMI Beograd je član ESOMAR-a.