masmi Prijavite se

MASMImetar Vas nagrađuje za učestvovanje u anketama! Za svaki popunjeni upitnik dobijate poene koje kasnije možete da zamenite za neku od interesantnih nagrada.

NAGRAĐIVANJE ZA ONLINE ISTRAŽIVANJE

Pravo na nagradu

Svaki put kada popunite anketu na našem panelu, dobijate izvestan broj bodova. Broj bodova koji možete dobiti popunjavanjem određene ankete zavisi od dužine i složenosti istraživanja. Informaciju o broju bodova koji nosi određena anketa možete da pronađete u okviru poziva za učešće u tom istraživanju koji dobijate putem elektronske pošte (e-maila).
Ne zaboravite, bodove ćete dobiti samo za one ankete koje ste popunili u celosti.

Dodeljivanje poena

Za svako učestvovanje u online istraživanju, u zavisnosti od regrutacionih uslova, dobićete odgovarajući broj poena. Broj poena koje možete da dobijete za učestvovanje u nagradnom istraživanju biće određen za svako istraživanje posebno i biće naveden u svakom pozivu za istraživanje. Broj poena koji se mogu osvojiti zavisi od dužine i složenosti ankete.

Pretvaranje poena u nagrade
Potrebno je da sakupite najmanje 1000 poena kako mogli da ih zamenite za nagradu.
Sakupljenih 1000 bodova ekvivalentno je iznosu od 1000 dinara. Vaše poene možete zameniti za poklon vaučere ili novac.

Postupak pretvaranja bodova u nagrade

POKLON VAUČERI

Trenutno se članovima nude dva tipa vaučera:

Jedan vaučer, razmenjen za 1000 poena, ima vrednost od 1000 dinara.

Preuzimanje poklon vaučera

Nakon što odaberete poklon vaučer klikom na polje Želim ovu nagradu, na Vašu e-mail adresu biće poslat link koji treba da pratite kako bi dovršili Vašu porudžbinu. Klikom na link dolazite do stranice na kojoj je neophodno da precizno unesete Vaše osnovne podatke. Neophodno je da ostavite Vaše ime i prezime, adresu, grad i poštanski broj na koji želite da primite Vašu nagradu, kao i kontakt telefon. U roku od 7 dana, na Vašu poštansku adresu dobićete poklon vaučer za koji ste se odlučili. Sve troškove slanja pošiljke snosi agencija MASMI.

NOVAC

Minimalni iznos koji morate imati na Vašem nalogu da biste izabrali ovu opciju je 1000 bodova.
Za razliku od jednostavne i kratke procedure dostavljanja poklon vaučera, procedura za uplaćivanje novca na Vaš tekući račun je složenija, usled zakonske procedure koju je neophodno ispoštovati.
Nakon podnošenja zahteva, šaljemo Vam elektronskim putem formular u koji ćete upisati tražene podatke. Potom Vam poštom šaljemo 2 ugovora, jedan ugovor zadržavate za sebe, a drugi nazad šaljete nama.

U pošiljci sa ugovorima se nalazi manji koverat, zajedno sa poštanskim markicama, kojima su pokriveni Vaši troškovi slanja ugovora. Nakon što primimo Vašu pošiljku, preuzimamo obavezu da Vam u roku od 60 dana, koliko traje period obrade Vašeg zahteva, uplatimo novac na tekući račun.Rok za realizaciju: 45 dana od dana obrade zahteva.

Poeni osvojeni popunjavanjem anketa se beleže na ličnom nalogu člana panela. U svakom trenutku, član može proveriti stanje svojih poena na svom Profilu u okviru sajta MASMImetar. Poeni se sakupljaju na nalogu člana, dok on ne odluči da ih zameni za neku od nagrada. Da bi se poeni zamenili za neku od nagrada, potrebno je da se klikne na opciju Nagrade koja je vidljiva na nalogu svakog člana. Unutar opcije Nagrade, nalaze se sve nagrade koje su trenutno u ponudi članovima panela. Članovi mogu izabrati bilo koju od ponuđenih nagrada klikom na Želim ovu nagradu. Za svaku nagradu, potrebno je imati najmanje 1000 poena na nalogu. Nakon toga, sa naloga nestaju poeni koji su zamenjeni za nagradu.

Višak poena

Preuzimanjem jedne od nagrada sa naloga se oduzima 1000 poena. Ukoliko u trenutku razmene poena član na nalogu ima više od 1000 poena, taj ostatak poena i dalje ostaje na nalogu (npr. ukoliko član ima 1200 poena na nalogu, razmenom poena za nagradu će mu ostati 200 poena).

Nagrađivanje za druge oblike istraživanja

Način nagrađivanja za sve ostale oblike istraživanja, koja nisu prethodno definisana (videti odeljak Učestvovanje u istraživanju, tačka 3.1), biće određen za svako istraživanje posebno.
O načinu nagrađivanja u ostalim oblicima istraživanja bićete obavešteni u pozivu za učestvovanje u istraživanju.